duminică, 25 martie 2012

Evoluții politice ale maternității: perspective feministe

În colecţia „Studii de gen” a editurii Polirom a apărut recent lucrarea „Evoluţii politice ale maternităţii: perspective feministe” de Ramona Păunescu.

Analiza maternității din perspectiva politică este un demers recent, atât pe plan mondial, cât şi în România. Pornind de la premisa că maternitatea nu e un dat „natural”, ci un produs al sistemelor religioase sau politice, volumul identifică principalii factori care, de-a lungul secolelor, au contribuit la poziționări şi repoziționări faţă de maternitate, precum şi implicaţiile politice ale instituționalizării acesteia, în primul rând inegalitățile dintre femei şi bărbaţi.

Descrierea maternităţii în spaţiul occidental este completată de o prezentare în spaţiul românesc în comunism şi postcomunism şi de o analiză a instituţiilor de îngrijire şi educare (grădinițe, spitale, reţele sociale) din perspectiva părinților.


Cuprins:

Maternitatea, rațiunea de a fi a femeilor sau opțiune? • Maternitate şi cetățenie. O analiză asupra maternității ca fundament al revendicărilor drepturilor politice ale femeilor din spațiul românesc • Maternitatea în România comunistă: de la indiferenţă la naționalizare • Maternitatea în România contemporană: percepțiile părinţilor cu privire la creşterea şi educarea copiilor

Despre autoare:

Ramona Păunescu (n. 1974) este licenţiată în filosofie (1999), are un masterat în politici publice (2001) în cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti, şi este doctor în ştiinte politice (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 2011). A absolvit cursurile Şcolii Naţionale de Administraţie (ENA), Paris (2005) şi ale Institutului Naţional de Administraţie, Bucureşti (2006). Este manager public în cadrul Ministerului Afacerilor Europene. Domenii de interes: politici publice privind maternitatea, istoria femeilor, feminism, studii de gen. Este coautoare a volumului Naşterea. Istorii trăite (Polirom, 2010).

Niciun comentariu: