vineri, 30 octombrie 2009

Proiect de Strategie Naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

ANES (Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi) a elaborat un Proiect de Strategie Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi şi un Plan de acţiuni pentru perioada 2010-2012. Proiectul urmează să fie supus aprobării Guvernului (care guvern, cine ştie, poate cel interimar condus de Emil Boc, poate altul).

Am apucat să-mi arunc un pic privirea pe cele două documente şi mi se par bunicele. Există acţiuni concrete, care, de s-ar implementa într-o bună zi, ar însemna nişte paşi importanţi în direcţia promovării egalităţii de gen şi a nondiscriminării femeilor. Însă există şi alte acţiuni care mă îndoiesc c-or să devină realitate în perioada 2010-2012 şi de realizarea cărora e nevoie de mobilizarea mult mai multor forţe decât cele din ANES (de exemplu modificarea Legii electorale şi introducerea sistemului cotelor).

Iată câteva acţiuni planificate care mi se par interesante:

- Introducerea unor lecţii cu tematică specifică pe egalitate de gen în manualul de Cultură Civică şi la orele de dirigenţie.

- Realizarea unor programe de formare pe egalitatea de gen cu educatorii copiilor preşcolari.

- Organizarea unei campanii de informare şi conştientizare pentru taţi cu privire la nevoia implicării acestora în creșterea şi educarea propriilor copii.

- Realizarea unei cercetări privind impactul presei video asupra construcţiei rolurilor şi stereotipurilor de gen (de exemplu cum influenţează publicul emisiunile tv de tipul „Fata lui tata” sau „Schimb de mame” . Ar fi interesant de aflat); semnarea unui protocol de colaborare cu CNA.

Şi mai sunt şi altele.

Acţiunile nu sunt prea ample, dar sunt ceva mai mult faţă de slaba activitate a ANES din primii ani de la înfiinţare.

Faţă de Strategia 2006-2009, cea în vigoare în prezent, observ o oarecare deschidere a ANES-ului către colaborarea cu ONG-urile şi partenerii sociali.

Ce nu răzbate din această Strategie propusă este cu ce personal se vor duce la bun sfârşit toate acţiunile cuprinse în ea, deoarece în prezent, din câte ştiu, ANES-ul nu are prea mulţi angajaţi.

A doua nelămurire este legată de acţiunile realizate de COJES-uri (Comisiile de Egalitate de Şanse de la nivelul fiecărui judeţ), întrucât şefa ANES, doamna Maria Moţa, spunea în urmă cu o lună … că acestea s-au desfiinţat! Şi totuşi ele sunt menţionate în textul Strategiei.

În fine, mai sunt probabil şi alte puncte de analizat din Strategie, dar deocamdată să vedem dacă Guvernul o va aproba au ba.

Niciun comentariu: