marți, 8 iunie 2010

Stereotipurile tradiționale rămân cele mai importante obstacole în calea egalității de șanse între femei și bărbați în domeniul educației

Comisia Europeană a prezentat ieri rezultatele unui studiu privind felul cum ţările membre UE tratează problema inegalităţii de gen în domeniul educaţiei.

Studiul se bazează pe activitatea rețelei Eurydice, care colectează și analizează date privind sistemele educaționale. Studiul cuprinde 29 de țări (toate statele membre UE cu excepția Bulgariei, plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia).


Constatări principale:

Percepțiile față de rolul femeilor și bărbaților și stereotipurile reprezintă principala problemă

Cu câteva excepții, toate țările europene au sau planifică politici de egalitate de șanse între femei și bărbați în domeniul educației. Principalul obiectiv este lupta împotriva rolurilor atribuite tradițional femeilor și bărbaților și împotriva stereotipurilor. Alte obiective includ îmbunătățirea reprezentării femeilor în organismele decizionale, contracararea modelelor referitoare la nivelul de școlarizare bazate pe sexe și combaterea hărțuirii pe motiv de sex în școli. Inițiativele guvernamentale destinate să informeze părinții cu privire la aspectele egalității de șanse între femei și bărbați și să-i implice mai puternic în promovarea egalității de șanse între femei și bărbați în domeniul educației sunt rare.

La nivel european, fetele obţin, de regulă, note mai mari și rezultate mai bune decât băieții la examenele de finalizare a școlii, iar probabilitatea ca băieții să abandoneze școala sau să repete ani școlari este mai mare. Sondajele internaționale arată o mai mare probabilitate ca băieții să aibă rezultate slabe la citire, în timp ce este mai probabil ca fetele să obțină rezultate slabe la matematică în aproximativ o treime dintre sistemele educaționale europene. Cu toate acestea, cel mai important factor rămâne contextul socioeconomic.

Doar pentru câteva țări rezultatele slabe ale băieților fac obiectul unei priorități politice (Comunitatea flamandă din Belgia, Irlanda și Regatul Unit). Și mai puține țări au programe speciale pentru îmbunătățirea aptitudinilor de citire la băieți și a rezultatelor fetelor la matematică și științe [Austria, Regatul Unit (Anglia)].


Orientarea profesională diferențiată în funcție de sexe se concentrează pe fete

Numeroși tineri și tinere în școli de meserii și în învățământul secundar general continuă să-și aleagă cariera în funcție de rolurile atribuite tradițional categoriei de sex din care fac parte. Pentru abordarea acestui aspect este nevoie de o mai bună orientare profesională și de o mai atentă conștientizare a problemelor de percepție a bărbaților și femeilor de către consilierii de carieră, care pot fi astfel mai capabili să combată stereotipurile.

Orientarea diferențiată în funcție de sexe, disponibilă în prezent numai în jumătate dintre țările europene se concentrează mai adesea asupra fetelor decât asupra băieților și are drept obiectiv, de regulă, încurajarea fetelor de a alege cariere în tehnologie și științe naturale. Deși există inițiative și proiecte individuale interesante, lipsesc strategiile naționale generale de combatere a stereotipurilor privind diferențele între femei și bărbați în alegerea carierei și inițiativele adresate băieților.

Politicile privind învățământul superior se concentrează în principal pe creșterea numărului de femei care studiază matematica, științele și tehnologiile

Femeile reprezintă majoritatea studenților și absolvenților în aproape toate țările și domină în educație, sănătate și bunăstare, științe umaniste și arte. Bărbații domină în inginerie, industria prelucrătoare și construcții.

Aproximativ două treimi dintre țările incluse în studiu au politici de egalitate de șanse între femei și bărbați în învățământul superior. Cu toate acestea, aproape toate aceste politici și proiecte sunt orientate numai către femei. Pe de altă parte, proporția femeilor în cadrul personalului didactic în instituțiile de învățământ superior scade cu fiecare treaptă pe scara carierei academice. Cu toate acestea, numai aproximativ o treime dintre țări au pus în aplicare politici concrete pentru abordarea acestei probleme, orientate pe combaterea acestei segregări pe verticală.

________________________

Studiul complet Gender Differences in Educational Outcomes: study on the measures taken and current situation in Europe - poate fi accesat aici.

Un comentariu:

Lucian Vâlsan spunea...

În vremea când mergeam pe la facultatea de matematică (UBB - Cluj Napoca) absolut toate fetele din grupă erau un dezastru, catastrofe totale dar care veniseră la facultatea de matematică tocmai la îndemnul unora care le îndemnau să "spargă bariera de gen".
Au spart-o de nu s-au văzut.
Din 29 de fete admise, în anul doi mai era una. În anul trei n-a ajuns niciuna.

Există femei care excelează în ştiinţe exacte aşa cum există bărbaţi care excelează în ştiinţe umane. Însă, consider aberante încurajările de tipul ăsta în dauna sentimentului individului (indiferent de sex) de a-şi alege o educaţie şi o carieră în funcţie de ceea ce simte că este capabil să facă.