marți, 28 februarie 2012

Enikő Vincze, candidată la funcţia de rector al UBB Cluj

Printre cei cinci candidaţi înscrişi în cursa pentru funcţia de rector al Universităţii Babeş Bolyai de la Cluj se numără şi prof. univ. dr. Enikő Vincze, specialistă în antropologie socioculturală, feministă şi activistă pentru drepturile omului.

Enikő Vincze este autoarea mai multor volume în domeniul studiilor de gen, cea mai recentă fiind lucrarea bilingvă Social exclusion at the crossroads of gender, ethnicity and class: A view through romani women's reproductive health/ Excluderea socială la intersecţia dintre gen, etnicitate şi clasă: O privire prin prisma sănătăţii reproducerii la femeile rome care poate fi citită online aici.

Lista completă a lucrărilor sale în domeniul studiilor de gen, dar şi al antropologiei sociale şi alte domenii poate fi consultată aici.

Vincze a creat şi coordonat Masterul de Studii de Gen de la Cluj, din păcate desfiinţat în 2007 cu justificarea că nu era sustenabil din punct de vedere financiar (în prezent singurul master în studii de gen din România a rămas cel din Bucureşti de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative).

În programul cu care candidează la funcţia de rector al Universităţii Babeş Bolyai, Vincze face o analiză critică a presiunii „eficientizării financiare” la care este supusă Universitatea prin Legea Educaţiei, presiune care pune în pericol secţiile cu puţini studenţi şi care poate deveni un obstacol în misiunea universităţii de “a genera și transfera cunoaștere către societate”.

Conceptul propus de Enikő Vincze pentru managementul instituţiei se numeşte „multiversitate”. Face referire la o formă de gestionare care combină principiul eficienței economice cu cel al solidarității și coeziunii sociale.

Un alt capitol al programului său se referă la „Universitatea ca bun public”, însemnând, pe de o parte asigurarea accesului în învățământul superior a tuturor, fără deosebire de statut social, etnicitate, religie, orientare sexuală, iar pe de altă parte funcţionarea Universităţii ca un spaţiu al dezbaterilor şi al participării, debarasat de caracterul elitist.

În programul său, Vincze subliniază importanţa principiului egalităţii de şanse în mediul universitar, precum şi nevoia de măsuri afirmative în vederea egalizării șanselor categoriilor dezavantajate.

Când mă refer la promovarea principiului egalității de șanse, mă refer aici și la dezideratul promovării femeilor în pozițiile înalte ale ierarhiilor academice și în funcții de conducere (de exemplu în spiritul Green Paper on Corporate Governance din 2011 al Comisiei Europene în care aceasta recomandă corporațiilor respectarea principiului parității de gen). Acest deziderat, dincolo de sistemul de cote simpatizat de unii și blamat de alții, ar putea să se realizeze prin schimbarea stilurilor de conducere, dar și prin măsuri care facilitează împăcarea vieții familiale cu cea profesională (de exemplu crearea unor centre de îngrijire a copiilor, creșe, grădinițe dedicate copiilor de universitari, asigurarea, cel puțin pe perioade limitate, a accesului angajaților UBB la locuințe subvenționate etc). Tot la acest capitol, în calitatea mea de rector, voi supune atenției Dumneavoastră și promovarea tinerilor în poziții academice și crearea unui climat de respect reciproc în relația acestora cu generațiile mai vârstă, precum și cu profesorii emeriți aflați la vârsta de pensionare (și în spiritul European Year of Active Aging).

PROGRAM DE CANDIDATURĂ PENTRU FUNCȚIA DE RECTOR: Managementul schimbării pentru o uni(multi)versitate de calitate și bun public recunoscut.Update 01.03.2012
Rezultatele finale ale alegerilor de azi indică, din păcate, că Enikő Vincze nu a intrat în turul doi.

2 comentarii:

gabi spunea...

Tinem pumnii! Desi cred ca s-a votat deja...

Lucian Vâlsan spunea...

Mai bine o susţineaţi pe tipa care a ajuns în turul II, doamna Ciumaş. Ăla da om competent. Deşi, până la urmă, a câştigat cel care avea cea mai mare experienţă. Domnul Aurel Pop avea cu siguranţă "creditentials"-urile cele mai solide.

Eniko Vincze e tare-n gură când scrie şi din spatele monitorului sau când dă interviuri.
Am văzut-o la treabă în dezbateri cu studenţii - n-are nicio treabă. Era ea şi cu încă o feministă versus doi studenţi anul II de la filosofie - tot de la UBB - au şters cu ea pe jos.