marți, 12 iunie 2012

Plângere la CNCD împotriva discriminării femeilor la concursul de admitere la Şcolile de PoliţieConcursul de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”din  Bucureşti şi la şcolile postliceale de agenţi de poliţie şi subofiţeri din ţară se face anul acesta pe locuri separate pentru femei şi bărbaţi. Asociaţia feministă Front a depus o plângere la Consiliul Naţional de Combaterea Discriminării (CNCD) pentru a sesiza situaţia discriminatorie.
La Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”din  Bucureşti din totalul de 50 de locuri la specialitatea Poliţie, doar 5 sunt alocate femeilor, la specialitatea Poliţie de Frontieră din 20 de locuri, doar 2 sunt alocate femeilor iar la specialitatea Jandarmi din 45 de locuri, femeilor le revin doar 3 locuri. Situaţia este similară la admiterea la şcolile de agenţi de poliţie şi subofiţeri din Câmpina, Cluj, Oradea, Drăgăşani, Fălticeni, Boldeşti la care anul acesta s-a revenit, după mulţi ani, la separarea locurilor în funcţie de sex.
Accesul liber pentru femei şi bărbaţi la concursul de admitere în unităţile de învăţământ ale M.A.I. a fost permis dinainte de integrarea în Uniunea Europeană, fiind considerată o măsură foarte bună de a oferi drepturi egale fetelor şi băieţilor, după cum declara în anul 2006 rectorul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”din  Bucureşti.
Separarea pe sexe a locurilor favorizează anul acesta candidaţii de sex masculin şi afectează şansele candidaţilor femei şi dreptul acestora la educaţie. Concursul de admitere nu respectă legislaţia egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, respectiv Legea 202/2002 care prevede la art. 14, alin. (1)  interzicerea oricărei forme de discriminare după criteriul de sex în ceea ce priveşte accesul femeilor şi bărbaţilor la toate nivelurile de instruire şi de formare profesională, la perfecţionare şi, în general, la educaţia continuă.
Asociaţia Front a trimis o scrisoare şi Ministerului Administraţiei şi Internelor – Direcţia Generală de Management al Resurselor Umane în care cere reanalizarea criteriilor stabilite anul acesta la concursul de admitere la unităţile de învăţământ aflate în subordine şi luarea de urgenţă a unei măsuri rectificatorii prin care să se permită femeilor şi bărbaţilor să candideze pe aceleaşi locuri ca şi până acum.

Niciun comentariu: