joi, 4 octombrie 2012

Scrisoare deschisă adresată de 26 de ong-uri Ministrului Educaţiei, referitoare la dezbaterea asupra manualelor de religie

26 de organizaţii nonguvernamentale au transmis Ministrului Educaţiei Ecaterina Andronescu o scrisoare deschisă prin care îşi manifestă îngrijorarea faţă de conţinutul manualelor de religie în şcoli şi solicită MECTS să pună în dezbatere publică acest subiect.

Susţin acest demers şi sunt de părere că religia ca materie confesională n-ar trebui predată deloc în şcoli (cu atât mai puţin începând de la clasa pregătitoare!) şi că cel mult poate fi predată o istorie a religiilor şi cultelor religioase în timpul liceului. Îndoctrinarea religioasă a copiilor, cu participarea complice a instituţiilor de învăţământ, trebuie să înceteze.

*******************

Scrisoare deschisă adresată de 26 de ong-uri Ministrului Educaţiei, referitoare la dezbaterea asupra manualelor de religieStimată Doamnă Ministru Ecaterina Andronescu,

Organizaţiile semnatare vă solicită să preluaţi cu bunăcredinţă şi atenţie sesizările venite dinspre societatea civilă în privinţa predării religiei în şcolile romanesti şi a calităţii manualelor după care se predă această materie. Considerăm că instituţia pe care o reprezentaţi are inclusiv datoria să întreţină un astfel de dialog, cu atît mai mult cu cât în diverse situaţii s-au semnalat riscuri ale încălcării unor recomandări europene în domeniu (de ex. recomandarea nr. 1720 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei referitoare la "Educaţie şi Religie" din 2005) .

Organizaţiile pe care le reprezentăm au solicitat MECTS în martie 2012 o consultare publică referitoare la predarea religiei şi a tehnologiei informaţiei în şcoli la clasa pregatitoare (cererea e înregistrata cu nr. 16173 din 9 martie 2012). Ca răspuns la această solicitare, MECTS a invitat reprezentanţii organizaţiilor la o discuţie care a avut loc în 22 martie, la care au participat ministrul de atunci şi specialişti ai instituţiei, întâlnire în urma căreia am transmis Ministerului declaraţia ataşată. Comunicatul nostru consemnează (lucru probat şi de minuta întâlnirii transmisă de doamna Lucica Popescu, Director în cadrul Direcţiei Relaţiei cu Parlamentul) ca MECTS este deschis la discuţii pe fond referitoare la calitatea manualelor de religie. 

Odată cu începerea anului şcolar au reapărut îngrijorările referitoare la conţinutul manualelor de religie, chestiune asupra căreia şi Dvs. v-aţi pronuntat public în ultima perioadă. Manualele nu au fost revizuite, iar Ministerul nu a luat măsurile promise în vederea evitării îndoctrinării religioase şi încălcării libertăţii religioase în şcolile publice.

Considerând că Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului este o instituţie publică ce are printre responsabilităţi preluarea sesizărilor făcute dinspre societatea civilă, 

considerând că o viziune asupra predării acestei materii trebuie construită cu o consultare mai largă decât aceea a specialiştilor instituţiei sau a reprezentanţilor cultelor,

luând act de opiniile specialiştilor în pedagogie şi politici educaţionale care atenţionează asupra riscurilor îndoctrinării religioase si a naţionalismului caracterizat de intoleranţa şi xenofobie care se asociază cu predarea confesională a religiei în şcoli

şi apreciind deschiderea declarată de Dvs. pentru găsirea unor soluţii, 

vă solicităm o întâlnire în care sa putem discuta asupra procedurilor care să asigure că modificările asupra manualelor de religie vor fi reale, constructive şi vor tine cont de opiniile tuturor factorilor interesaţi.


Organizaţiile semnatare au interes şi expertiză în zona educaţiei şi respectării drepturilor fundamentale ale omului, printre noi regăsindu-se şi iniţiatori sau semnatari ai Cartei Albe a sectorului nonguvernamental, componenta Educaţie şi Voluntariat. Suntem susţinuti de un numar important de părinţi - fiind noi înşine profesori şi părinţi - ceea ce ne întăreşte interesul informat şi responsabil faţă de acest subiect şi ne motivează să ne dorim o buna colaborare. 


Cu preţuire, 

în numele organizaţiilor semnatare, 

 • Monica Mocanu - Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR) 
 • Roxana Marin - Centrul pentru Acţiune si Responsabilitate în Educaţie (CARE)
 • Mircea Toma - Active Watch - Agentia de Monitorizare a Presei (AW-AMP)
 • Alexandru Toma Patraşcu - Asociaţia Secular-Umanistă din România (ASUR)
 • Ioana Avădani - Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
 • Emil Moise - Asociaţia Solidaritatea pentru Libertatea de Conştiinţă
 • Valeriu Nicolae - Policy Center for Roma and Minorities 
 • Oana Preda - Centrul de Resurse pentru Participare Publică (Ce-Re)
 • Gelu Duminica - Agentia de Dezvoltare Comunitara “Impreuna”
 • Andra Matzal - Think Outside the Box
 • Dragos Gavrilescu - Population Services International in Romania (PSI)
 • Marian Mandache - Romani CRISS
 • Marian Ursan - Asociatia Carusel
 • Maria Crista, Anca Gyemant si Rodica Tache - Grupul h.arta
 • Ana-Maria Rampelt - Asociatia Expeditie in Cultura
 • Mihail Bumbeș - Asociația Mișcarea Civică Miliția Spirituală
 • Costel Popa - Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis 
 • Gabriel Petrescu - Fundația Soros
 • Ionuț Sibian - Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC)
 • Tudorina Mihai - Asociația FRONT
 • Monica Dvorski - Fundația Centrul Educația 2000+
 • Cristian Pîrvulescu - Asociația Pro Democrația (APD)
 • Diana Hatneanu - Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR CH)
 • Florin Buhuceanu - Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice (ECPI)
 • Ana Maria Pălăduș - Reper21.
 • Codru Vrabie – Organiția EPAS
Niciun comentariu: