marți, 16 decembrie 2008

Spicuiri din noul program de guvernare

Problematica discriminării de gen este prezentă în noul program de guvernare dar e tratată laolaltă cu alte tipuri de discriminări existente: cele ale persoanelor cu dizabilităţi, în vârstă, chiar şi cele de altă etnie. Nu există un sub-capitol de sine stătător privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, aşa cum era în programul PD-L.

Cea mai importantă prevedere la acest capitol rămâne introducerea unei reprezentări minimale a femeilor în Parlament şi Guvern începând cu următorul ciclu electoral – 2012. A dispărut specificarea exactă a procentului minim de femei. PD-L propusese în programul cu care s-a prezentat la alegeri ca femeile să fie minim 30% .

Că va fi stabilit un procent de 30% sau 20% sau altul e mai puţin relevant acum, esenţial e să existe un mecanism care să forţeze partidele să recruteze şi candidaţi femei la alegerile viitoare.

Prevederile din program care se referă la problematica de gen:

CAP. 9
Obiective de guvernare

Pct 1. /…/ combaterea violenţei în familie.
Pct. 4 Promovarea participării active a femeii la luarea deciziei şi în structurile de reprezentare publică; diminuarea discriminărilor de orice natură.

Direcţii de acţiune
Familie

- Politici privind reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională.
- Finalizarea descentralizării serviciilor sociale în domeniul violenţei în familie în vederea responsabilizării autorităţilor locale privind această problematică, precum şi asigurării resurselor financiare necesare.

- Înfiinţarea de noi adăposturi pentru victimele violenţei în familie şi de centre de asistenţă destinate agresorilor familiali.

Egalitatea de şanse
- Promovarea participării active a femeii la luarea deciziei şi în structurile de reprezentare publică.
- Creşterea capacităţii instituţionale pentru implementarea politicilor de gen, crearea sistemului naţional de sprijinire şi promovare a politicilor privind egalitatea de şanse pe piaţa muncii bazate pe fondurile structurale.
- Eliminarea condiţiei discriminatorii a femeii pe piaţa muncii, în viaţa social-economică, culturală şi politică, prin introducerea unei reprezentări minimale a femeilor în Parlament şi în primele două linii ierarhice ale guvernului, începând cu următorul ciclu electoral (2012).
- Aplicarea de politici favorabile femeilor, pentru a le asigura condiţii corespunzătoare în vederea adaptării la schimbările imediate şi viitoare de pe piaţa muncii.

Niciun comentariu: