joi, 28 ianuarie 2010

Divanul scriitoarei

Mihaela Ursa, critic literar (n-am găsit femininul pentru meseria ei, sintagma „critică literară” fiind deja ocupată cu alt semnificat), a strâns într-un volum intitulat „Divanul scriitoarei” mărturiile a 14 scriitoare românce asupra felului cum îşi gestionează identităţile, îndeosebi a felului cum îşi împacă statutul de scriitor cu cel de femeie.

Avem 14 scriitoare intervievate în acest volum: Ioana Nicolaie, Rodica Braga, Ruxandra Cesereanu, Dora Pavel, Doina Ioanid, Gabriela Melinescu, Mariana Codruţ, Ana Maria Sandu, Simona Popescu, Letiţia Ilea, Elena Pasima, Magda Cârneci, Angela Marinescu şi Iolanda Malamen.

Mihaela Ursa explică ideea de la care a plecat cartea sa:

„Scriitoarea, ca și femeia-artist în general se mai confruntă încă în România (cu contururile ei paradigmatice atât de tradiționale) cu o anumită formă de presiune publică: aceea a obligației de a alege. Nu între „suflet” și „trup”, ca în Giudețul… cantemirian, ci între creație și rolurile atașate prin tradiție femeii.”

[…]

Pornind de la aceste constatări, am rugat câteva scriitoare să răspundă la o anchetă cu 36 de itemi, prin care am încercat să circumscriu prejudecăţile cele mai frecvent asociate cu femeia care scrie, problemele tradiţionale sau mai puţin tradiţionale ale „femeiescului” şi ale „feminităţii”. Accentul este pus dinadins mai ales pe detaliile existenței „minore”, dar și pe posibilele predilecții (tematice, discursive) care l-ar putea detașa pe scriitorul-femeie de scriitorul generic (iertată să-mi fie incorectitudinea politică a expresiei). Divanul scriitoarei constituie prima parte a colecției, în egală măsură divan psihanalitic, introspectiv, lejer prietenesc dar și contemplare, problematizare, „giudeț”. În partea a doua, intitulată Camera de creație, am alcătuit, din bucăţile de proză sau din poemele (inedite sau deja publicate) pe care scriitoarele le-au considerat drept cele mai reprezentative din propria creaţie (în contextul acestei discuţii), un catalog de identităţi scriitoriceşti feminine."

Mai multe detalii despre această carte nou apărută, pe blogul coordonatoarei:

http://mihaelaursa.wordpress.com/2010/01/28/divanul-scriitoarei/


Niciun comentariu: